Saturday, 27 October 2012

SANG RATU PUJANGGA NUSANTARA,'PUTRI ALAM NILAM PURNAMA'

 • OLDER POSTS
 • Kedaton Kraton Wahyu Utama was with Keraton Galuh Pakuan and 47 others.
  Berita gembira menjelang Hari Raya Idil Ada  1433 / 2012 hari kami keluarga Besar Jogjakarata “KEDATON KRATON WAHYU UTAMA LABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA Baru  terima berita dari Texas USA  Rabu Wage tgl 24 Oktober 2012 KARUNIA TUHAN KARUNIA ALLAH SUBEHANALLAH … BISMILLAH HIROHMAN NIROHIM…ASSALAMUALAIKUM WAROMATULLAHI WABAROKHATU ……..Ya Rahman Yarahim Ya Malikul Ya Kudus  subehanallah…….
CUCUKU PEREMPUAN PERTAMA KALI DIDUNIA LAHIR DI TEXAS USA PESONA BERITA GEMBIRA DARI KELUARGA BESAR TRAH DINASTI ‘’KEDATON KRATON WAHYU UTAMA LABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA ‘’ Berita Keluarga  EKO WINANTO TATA ‘’ SANGHYANG RATU ADIL CAHYANING SEMESTA RAYA NANMAHA DAMAI KELA ABADI ‘’ GEMA PESONA BERITA GEMBIRA KEDATON KRATON WAHYU UTAMA  - YOGYAKARTA CENTRAL INDONESIA –TEXAS USA  ……. KEDATON KRATON WAHYU UTAMA ............ ini yangkung .....JIka berkenan Yang kung Titip Nama buat Hadiah Cucuku perempuan pertama kali di dunia ini sayang   Nama dari Yangkung " Ratu Dunia Cinta Damai Aulia Eka Ratu Adil "  Putry EkaTata ''Sanghyang Ratu adil Cahyaning Semesta Alama Raya Nan Maha damai kekal Abadi "...Aulia Cahaya Nusantara Ratu Pesona wisata Nusantara Cahaya Perdamaian Dunia .......................................................................................................................Bersama dengan Pesona  Berita Kabar Gembira ini ..............................................................................................BERKENAN MAHON DOA RESTU KAMI SEKELUARAGA BESAR KEDATON KRATON WAHYU UTAMA YOGYAKARTA NUSANTARA CENTER lABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA ............................................................................................................... Dengan telah lahirnya Cucu kami Perempuan Pertama Kali Didunia ( Sebelumnya Kami Telah dikaruniai 6 cucu cucu kami laki laki semua ).Yang Semuanya kami sangat cintai sayangi penuh kasih dan kedamaian keluarga besar kami ...................................................................................................................................................................................... Kapada Para Yang Mulia Raja Raja Sultan Sultan Ratu Ratu Yang Telah Berkenan Bergabung Halaman Grub Facebook " KERATON KERATON PESONA WISATA NUSANTARA SURGA WISATA PERDAMAIAN DUNIA '' Era Pembangunan Dalan Mewujutkan Sumpah Ikrar Bersama Membangun " KAWASAN ALAM PESONA NUSANTARA CENTRAL CAHAYA PERDAMAIAN DUNIA SATU PERSATUAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN ALAM PESONA WISATA BUDAYA AGUNG SATU PRERSATUAN NEGERI NEGERI NEGARA NEGARA KESEMAKMURAN NUSANTARA BERSATU DALAM PEMBANGUNAN CITRA BUDAYA NUSANTARA CENTRAL CAHAYA PERDAMAIAN DUNIA ........................................................................................................................................................................... Juga Para Yang Mulia Yang Telah Berkenan Kami Haturkan Gelar Kehormatan Dalam Wisuda Para Pangeran Duta Duta Budaya Perdamain Dunia Pesona Wisata Nusantara " Yang Berkenan Kami Agungkan sebagai Hadiah Gelar Kehormatan Sebagai Para YM Pemimpin Pemimpin Perdamaian dunia .. Sedemikan Pula Kepada Para Yang Mulia Yang Telah berkenan Kami Hadiah kan Gelar Kehormatan Sebagai dalam Halam FB ''Wisuda Bidadari dan Pangeran Duta Duta budaya Perdamain Dunia .juda Dalam Halaman FB Wisuda Para Aulia Para Alim Ulama Para Ustad Usatad Para Kyai Kyai dan Para Filosof filosof Budayawan Cendikiawan Perdamain Dunia "" Yang Telah Berkenan Puka kami Wisuda sebagai Pemuka pemuka Masyarakat Cahaya Budaya Agung Filosofis Perdamain Dunia .....................................................................................................................................................................Sedemikan Pula Pada Komonitas Komonitas AKKI / Asosiasi Kerajaan dan Keraton Indonesia , FSKN / Festifal Silahturahmi Keraton Nusanta /  ,,, Juga Kepada Jaringan Jaringan persahabatan dengan penuh rasa persaudaraan Kami Via Online Telah Ber Kenan Mendirikan Rumah Rumah Adat / Sanggara Sangar Seni Dan Budaya / Balai Balai Budaya / Istana Usata Keraton Keraton Pesona Wisata Klasik Gaya Baru Klasik Moderent Pesona Wisata Nusantara Pesona Wisata Dunia Damai / Istana Istan Keraton Keraton Pesona Wisata Kedutaan Kedutaan Agun -Kedutaan Kedutaan Besar Budaya Agung Pesoan Wisata Nusantara Cahaya Perdamaian Dunia ( Para YM Duta Duta Budaya Nusantara Cahaya Pesona Wisata nusantara Di seluruh Penjuru Dunia ) .............................................................................................................................................................................. .........Kami Mohon Doa Restu Semulya mulyanya atas Lahirnya Cucu Perempuan kami telah lahir didunia ................................................................................................... DI Rumah Anak Kami tersayang di TEXAS USA ..................................................................................................................................................................semoga Lahirnya cucu perempuan pertama kali ini juga merupakan Karunia Illahi ALLH Yang Maha Nulia Maha Agung Sejarah Tanda Tanda Zaman Kebangkitan Era Pembangunan Pengembangan pesona '' Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Cahaya Surga Wisata Perdamain dunia '' .................................................................................................................DALAM ERA TERBANGUNNYA SUMPAH IKRAR BERSAMA  ERA PEMBANGUNAN ''KAWASAN ALAM PESONA WISATA NUSANTARA CENTRAL CAHAYA PERDAMAIAN DUNIA '' TANDA TANDA ZAMAN BERSATUANYA NEGARA NEGARA NEGRI NEGRI KESSEMAKMURAN NUSANTARA DALAM KARYA PEMBANGUNAN KAWASAN ALAM PESONA WISATA NUSANTARA PESONA BUADAYA AGUNG NUSANTARA CAHAYA PERDAMAIAN DUNIA -.............................................................................................................................................................................. Sekaligus Bagaian dari Pesona Berita Maha Gema Maha Cahaya Whyu Utama Era Membangun Mengembangkan Ke Istimewaan KOTA YOGYAKARTA MENJADI KOTA PESONA WISATA DUNIA - KOTA PESONA WISATA KIBLAT FILOSOFI PESONA BUDAYA AGUNG NUSANTARA CAHAYA ALAM KEHIDUPAN ALAM PESONA WISATA BUDAYA PERDAMAIAN DUNIA ................................................................................................- Bagian dari Al Kisah berita Terciptanaya Kisah Sejarah Maha Karya Agung Langkah Langkah Sakti Sejarah Maha Karya Agung KEDATON KRATON WAHYU UTAMA -YOGYAKARTA INDONESIA NUSANTARA CENTER LABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA ERA MEMBANGUN KAWASAN ALAM PESONA WISATA NUSANTARA CENTRAL CAHAYA PERDAMAIAN DUNIA -........................................................................................................ DALAM KARYA PEMABANGUNAN JARINGAN JALAN JALUR INDUSTRIALI PARIWISATA SEMESTA - ............................................................................................MASUKNYA TAMU TAMU WISATA DUTA DUTA BUDAYA PERDAMAIN DUNIA MEMASUKI BERKUNJUNG WISATA ISTIMEWA KE KATA YOGYAKARTA KOTA PESONA WISATA DUNIA KIBLAT FILOSOFI KEHIDUPAN BUDAYA ALAM PESONA WISATA PERDAMAIAN DUNIA..DAN KEMUDIAN MEJELAJAH WISAT KESELURUH PENJURU DAERAH KAWASAN PESONA WISATA NUSANTARA CAHAYA PERDAMAIN DUNIA --   Sekali lagi mohon doa restu semoga lahirnya cucu kami pertama kali perem puan ini meruoakan bagian dari Terciptanya Serial Kisah Tanda Tanda Zaman Sejarah  RTU PESONA WISATA DUNIA NUSANTARA TELAH LAHIR  generasi penerus Gema Pesona Wiasat Nusantara Cahaya Perdamain Dunia DARI TRAH DINASTI KELUARGA BESAR KEDATON KRATON WAHYU UTAMA -YOGYAKARTA INDONESIA NUSANTARA CENTER LABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA CENTRAL BUDAYA AGUNG FILOSOFI FONDAMAENTAL ERA PEMBANGUNAN KAWASAN ALAM PESONA WEISATA PERDAMAIN DUNIA - SERU SEKURUH UMAT UMAT RAKYAT RAKYAT BANGSA BANGSA NEGARA NEGARA -SERU SELURUH UMAT UMAT RAKYAT SEMESTA ALAM RAYA - nan mempesona nan menakjubkan nan menakjubkan ----- kami keluarga bahagia mohon do restu dari seluruh kerabat keluarga besar kami maupun kepada seluruh penjuru dunia ...Akan Karunia ALLAH AL AMIN...Allah Yang maha mulia Allah Yang Maha Esa .........Semoga berguna untuk keagungan cahaya pesoan citra kehidupan alam pesaona wisata perdamaian dunia seru seluruh alam semesta Alam raya ... kami yang berbahagia Keluarga Besarar Trah Dinasti KEDATON KRATON WAHYU UTAMA YOGYAKARTA INDONESIA NUSANTARA CENTER LABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA CENTRAL ALAM PESONA FILOSOFI BUDAYA PERDAMAIN DUNIA -keluaraga Aanak Kami Di TEXAS USA kini keeluarga EKO WINANTO TATA ''SANGHYANG RATU ADIL CAHYANING SEMESTA ALAM RAYA MAHA DAMAI ABDI ''  akan lahirnya Cucu/ Anak Perempuan Kami ................................." Ratu Dunia Cinta Damai Aulia Eka Ratu Adil "  Putry EkaTata ''Sanghyang Ratu adil Cahyaning Semesta Alama Raya Nan Maha damai kekal Abadi "...Aulia Cahaya Nusantara Ratu Nusantara Pesona wisata Nusantara Cahaya Perdamaian Dunia .................................................................................................................................................................................
  Unlike · · · October 24 at 10:10pm

  • Karaton Nusantara kelahiran amat bererti apalagi jika kelahiran kedatun...amin3x
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama Terima kasih sekali Akan Kemulyaan Perhatian Yang Mulia Karaton Nusantara ....Dan Juga Amanah Yang Mulia Juga Amanah Amanah Para Yang Mulia Raja Raja Sultan Sultan Ratu Ratu . Juga Para Pangeran SEkaliGus Kami Merasakan Cucu Kami Yang Pertama Kali Perempuan Ini merupakan karunia Tuhan Allah Al Amin Subehanallah bersama Terbitnya Grub Yang Kami Mulia kan ""Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Surga Perdamain Dunia " ini mohon Restu Dan Seiring selalu Doa YM Keraton Nusdantara ..Cucu Kami Lahir Dari Kandungan Rahim Putri Kami Yang Kami Beri nama Sejak Lahir Sesui Dengan Akta Kelahiran nya SANG RATU TAMA ADIL " Sanghyang Ratu Adil Cahyaning Semesta Alam nan maha damai Kekal Abadi '' .........................Lahir ... Bersamaan saya lagi gentur genturnya bertapa nenjalankan Amanah perintah petujuk lelaku Dan Mengembang Pusala Sipat Kandel Dawuh Dalem SRISULTAM HB IX ketika usai saya menghadap SRI SULTAN HB IX guna mohon Ijin Restu Dan Tuntunan Laku Serta Nyuwun Pinaringan Pusoko Sipat Kandel Untuk Daya Sepiritual Kekuatan Wahyu Utama Membangun Keraton Baru Di Jogjakarta Yaitu Keraton Pesona Wisata Klasik Gaya Baru Klasik Moderent Maha karya Agung Pelukis Wahyu Utama Seniman Filosofi Genius Program yaitu kEDATON KRATON WAHYU UTAMA -MOSIUM LUKISAN RAJA RAJA SENUSANTARA SEDUNIA - yang kemudian kini berkemabang menjadi Pusat laboratorium Pesona Wisata dunia KEDATON KRATON WAHYU UTAMA YOGYA KARTA INDONESIA NUSANTARA CENTER LABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA .....dst dst.................... Berdiri Resmi dresmikan Pada Tgl 9 Mei 1996 di Ygyakarta di Ndalem Noto Prajan Kantor Pusat Bidang Kesenian Kebudayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogya karta ...bersama acara Ruwatan Wilujengan seniman Nusantara .......................................................................................Sayang Ratu Adil .... ...........Yang Kemudian di persunting Pemuda Jawa Timur Eko Winanto Kini Mereka Berumah Tinggal Di Mansfele TEXAS USA .. meskipun tingal di USA cucu cucu kami Sekolah minta di ISLAMIC CENTER terbesar disana ....karena permintan sianak kecil cucu cucu kamil laki laki semua ......dahulu Rencana Awal Aank kami tersebut telah berminat beli Rumah Seluas tanah 4000 meter saya sangat suka sekali dan berharap bisa mendirikan Cabang Jaringan Kraton Pesona wisata Nusantara Kedaton kraton Wahyu Utama Yogya karta Indonesia Nusantara Center Laboratorium Pesona Wisata Dunia Istana Keraton Kedutaan agung Perdamaian dunia Pesona wisata Nusantara ...Disana ....................................................................................................tapi kemudian mereka ubah pada tahab awal ini mereka beli yang Seluas 1850 meter persegi ......hal ini saya anggap penting untuk memantau jaringan jaringan Gema Kekuatan Naluri Sepiritual Kehidupan Al kisaha Sejarah Agung jumuduling Wahyu Wahyu Wahyu Wahyuning Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Cahaya Surga Perdamaian Dunia ......... ...........................................................................................Ada Suatu juga Kami Ingin Kan Dari YM bila berkenan Kami Siap Untuk Menjadi Pusat SEKBER / SEKETARIATAN BERSAMA MEDIA EXPO KEGiATAN KERATON KERATON PESONA WISATA DARI SELURUH PENJURU NUSANTARA BER GABUNG DALAM EKSPO PUBLIKASI KEGIATAN KEHIUDUPAN GEBYAR PESONA WISATA kERATON KERATON PESONA WISATA SELURUH PENJURU NUSANTARA BERSAMA KAMI GELAR SETIAP WAKTU SETIAP SAAT PADA segala Expo Gelar Budaya Agung Keraton keraton Pesona wisata Nusantara yang telah bergabung resmi pada expo0 kegiatan KEDATON KRATON WAHYU UTAMA YOGUAKARTA CENTER LABORATORIUM PESONA WISATA DUNIA .................................................................................... BILA YM BERKENAN sekali Lagi mengijingkan bahkan mendukung berkenan pula mensponsori ....................................................................................... maka kami siap membangun Gelar Buadaya KARATON NUSANTARA YM pinpin SETIAP saat Setiapo Waktu dalam segala tata cara upacara adat kirab adat dan seremonial seremonial maka simbol Simbol Kebesaran Keraton Nusantara YM pimpin Selalu Akan Kami Tampil kan .....juga kepada keraton keraton Pesona wisata nusantara yang telah ber kenan bergabung pad misi kegiatan mulya kami sebagai SEKBER / Seeketariatan Bersama Medai Ekspo Publikasi .Tanda Tanda Zaman Kebangkitan Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Cahaya Surga Perdamaian Dunia.... .........................................................................................................................................Dalm Membangun Kesepakatan IKrar Bersama Membangun "Kawasan Alam Peson awisata Nusantara Central Cahaya Perdamaian Dunia - " .......... bila mana berkenan dan merestui maka ijin kan lah kami muduplikat simbol simbol Keraton Nusatara untuk selalu kami bawa dari segala Ekspo Publi kami Sebagi Peusat labvoratorimu Pesona Wisata Dunia Kedaton Kraton Wahyu Utama Media EKspo Publikasi Kegiatan Pesona Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Surga Wisata Perdamaian Dunia ..............Oh iya............................ Pada Hari ini pula Kami mendapatkan hadiah Nama Pula Untuk CUCU Kami Perempuian Yang Baru Lahir Dari Keraton YM Purwodhoho Kediri...... bila mana YM Keraton Nusantara Berkenan pula Memberikan Nama Tanda Kasih Pada Cucu Kami Ter sebut akan Menjadi Anugerah Karunia Yang Agung Sederet Nama Nama Hadiah Kasih Sayang dan Mempererat tali Persaudaraan sederet Nama ke Agungan Untuk Cucu Kami Yang Baru lahir ini kami Keluarga Besar TRAH Dinasti KEDATON kRATON WAHYU UTAMA YOGYAKARTA NUSANTARA CENTER LABORATORIUM PESONA WIASATA DUNIA ,, MENGUCAPKAN BERIBU RIBU TERIMA KASIH .........salan damai sejah tera umtuk semua para YM Keraton Keraton Pesona Wisata nusantara Surga Perdamain Dunia ..........
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama Purwodhoho Kediri
   o Pramhesta bswasmarendra putri ( putri keagungan semestha ) .....
   o atau .............pramhesta swasmarendra dewi = dewi keagungan semesta
   Terima kasih sekali YM Purwodhoho Kediri
   .............00:4 3
   • nama dari sisi perpaduan bahasa jawa lama / kawi dengan jawa kromo madyo

   • Kami sangat merasakan keagungan nama yang mulia hadiahkan pada cucu kami kami ucapkan terimakasih ... akan kami tuliskan pada sejarah kelahiran cucu kami .... bersama sederet nama yang kami dapatkan sebagai anugerah kelahiran cucu kami tersebut dari para Yang Mulia Raja Raja sultan sultan dan Para YDM Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Surga Pesona Wisata Perdamain dunia .... terimakasih sekali yng mulia ......
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama Nama hadiah Para YM telah kami kirim beritanya ke TeXas USA .......Sumonggo di Baca ...............................................................................................................Kedaton Kraton Wahyu Utama ini ada ucapan selamat bahagia dan ada kado Hadiah + nama dari Para YM Raja raja Keraton Keraton Pesona wisata nusantara sahabat Keratonnya yang kung..........................................................................................................bagus gabungan bahasa jawa sansekerta ............................................................................................. Karaton Nusantara kelahiran amat bererti apalagi jika kelahiran kedatun...amin3x
   Rabu pukul 22:36 · Suka · 1

   Kedaton Kraton Wahyu Utama Terima kasih sekali Akan Kemulyaan Perhatian Yang Mulia Karaton Nusantara ....Dan Juga Amanah Yang Mulia Juga Amanah Amanah Para Yang Mulia Raja Raja Sultan Sultan Ratu Ratu . Juga Para Pangeran SEkaliGus Kami Merasakan Cucu Kami Yang Pertama Kali Pe...Lihat Selengkapnya
   Kemarin jam 0:18 · Suka · 2

   Kedaton Kraton Wahyu Utama Purwodhoho Kediri
   o Pramhesta bswasmarendra putri ( putri keagungan semestha ) .....
   o atau .............pramhesta swasmarendra dewi = dewi keagungan semesta
   Terima kasih sekali YM Purwodhoho Kediri .............00:4 3
   • nama dari sisi perpaduan bahasa jawa lama / kawi dengan jawa kromo madyo
   • kami tambahkan Sang Ratu Cinta Damai / Sang Ratu Cunta cahya Kedamaian Prmhesta Swasmarendra Dewi Kedatun ( nama Kedatun Saya ambil Dari baguan Sabda Amanah YM Keraton Nusantara ...) ....................................
   • Kami sangat merasakan keagungan nama yang mulia hadiahkan pada cucu kami kami ucapkan terimakasih ... akan kami tuliskan pada sejarah kelahiran cucu kami .... bersama sederet nama yang kami dapatkan sebagai anugerah kelahiran cucu kami tersebut dari para Yang Mulia Raja Raja sultan sultan dan Para YDM Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Surga Pesona Wisata Perdamain dunia .... terimakasih sekali yng mulia ......
   Kemarin jam 0:59 · Suka · 2
   39 menit yang lalu · Suka

   Kedaton Kraton Wahyu Utama Kalau Yakung Pengin ngasih Kado Hadiah nama " Sang Ratu Cinta Cahaya kedamaian " ( Sang Ratu cinta Damai ) Pramhesta Swasmarendra Dewi....... Pramhesta Swasmarebdra Dewi ( Hadiah Kado Anugerah nama dari Para Yang Mulia Raja Raja Keraton Keraton Nusantara teman teman sahabat sahabat yang kung dalam Kedaton Kraton Wahyu Utama Yogyakarta Indonesia Nusantara Center Laboratorium Pesona Wisata dunia , .......( Artinya bagus sekali Pramhesta Swasnarendra dewi = Dewi /putri Keagungan SEemesta ) ........... Jadi Kalau disambungkan semuanya ,.................. " Maryam Putri Ratu Wina ' Ratu Cinta Damai Pramhesta Swasmarendra dewi Kedatun "......................Nama pokok asli yang Tata Mas Eko Berikan Sebagai Papa mama nya nama dari Yangkung dan Raja Raja Keraton Nusantara ,,,,,merupakan nama hadiah gelar tambahan .......karena keraton Papa kini Masuk AKKI / Asosiasi Keraton dan Kerajaan Indonesia ...dan masuk grub Keraton Keraton Pesona Wiasata Nusantara ................. Yang kung bahagia sekali .............tinggal kapan nih yangkung sampai TEXAS .... momong cucu ama lihat rumah mu ta.... .......................................................................................................Rahayu termaikasih tak terhingga atas kado hadiah nama buat Cucuku perempuan yang baru lahir ...tgl 24 Okt 2012 .......Kepada YM Keraton Nusantara Pad YM Perwodhoho Kediri ....... semig mnenjadi kemulyaan Keagungan Dalam karya kehidupan hidup cucu Cucu ku kemudia.....Amin Amin Ya Robil Alamin .....
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama Kepada YM Karaton Nusantara amanah Yang Mulia Karaton Nusantara "kelahiran amat bererti apalagi jika kelahiran kedatun...amin3x "
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama Kepada YM Karaton Nusantara amanah Yang Mulia Karaton Nusantara "kelahiran amat bererti apalagi jika kelahiran kedatun...amin3x "
   beberapa detik yang lalu · Suka ..Maka
   Kata kata Kedatun pun kami tampilkan dati dari salah satu nama gelar cucu kami tersebut maka dari itu nama cucu saya slenkapnya ': " Mariyam Putri Ratu Wina ' Ratu Cahaya kedamaian Pramhesta Swamarendra Dewi Kedatun " ..Terima kasih YM Karaton Nusantara bagi kami Nama Gelar Kehormatan kami Lampirkan untuk Menandai Tanda Tanda Zaman Sejarah Generasi Abad Kita Ini .. Yaitu Kebangkitan Pembvangunan pengembangan Tekat ikrar Bersama Terciptany Serial Kisah Sejarah Mithologi Budaya Legendaris Filosofis Pesona Budaya Nan Agung Nan Luhur Nusantara Bersatu _- Dalam Mewujutkan Tekat Ikrar Bersama Kebangkitan Pembangunan Pengebangan Gebyar Pesona Wisata - Petilasan petilan Istana Kerajaan Keraton Keraton Senusan Tara Baik yang telah sirna Dimakan Zaman Maupun Yang terbengkelai Tak terurus lagi karena kemampuan ekonomi atau pun telah kehilangan jejak kekuatan Sejarah Pewaris Langsung Kita Kelola Kita Bangkitkan Kembali Sebagai ''Keraton Keraton Pesona Wisata klasik Gaya baru Klasik Moderent " mebjadai salah satu bagian utama keindsahan kebangkitan kisah sejarah kebangkitan- "Kearon Keraton Pesona wisata Nusantara Suga / Cahaya Alam Pesona Wisata Perdamain Dunia " - Pesana Nusantara central budaya Agung Perdamaian Dunia .... mebnandai sejarah Negeri Negeri Nusantara Bersatau dalam karya pembangunan ""Kawasan alam Pesona Wiasata Nusantara Surga / Cahaya alam pesona wisata kehidupan Perdamaian dunia " .......Amin Amain Ya Robil Alamin .....
  • Karaton Nusantara kami Anggota/Jawatankuasa Kesepuhan Karaton Nusantara (KN) Sri Temenggung dan YM Pemangku Adat Daeng (Sri Panglima Besar Sri Karaengan - Penata Hak-Hak Wasiat Pusaka Raja-Raja Suku Melayu Bugis Malaysia) mengucapkan salam dan "doa kelahiran" kepada Penama "MARIAM PUTRI RATU WINA RATU CAHAYA KEDAMAIAN PRAMHESTA SWAMARENDRA DEWI KEDATUN" semoga moga dengan rahamat dan berkatNya Yang Maha Esa agar kehidupan masa depan dan sihat walafiat serta sejahtera selamanya... Amin7x dan sebagaimana yang kami di titahkan oleh Sri Karaengan bahawa mana-mana yang Gelar KEDATUN hendaklah harus disuatu masa kelak diakui dan diangkat sebagai Kerabat KN dengan keistimewaannya..semoga ianya menjadi insan kenyataan... Amin Amin Ya Robil Alamain....
  • Ratu Rimba Niagara Aamiin Aamiin Aamiin Ya Rabbal A'Lamin.
  • Ratu Rimba Niagara WARKAH UNTUK PEWARIS RATU PUJANGGA SENUSANTARA
   'PUTRI ALAM NILAM PURNAMA'

   BismillahirRohmanirRohim
   Assamualaikum wr wb

   Cucunda Putri Alam Nilam Purnama tercinta
   Sempena kelahiran cucunda
   Pada tanggal 24 Oktober 2012
   Nenda menghadiahkan
   Sebuah puisi istimewa
   Untuk cucunda tercinta...

   Cucunda
   Putri Alam Nilam Purnama Yang Nenda Kasihi
   Sepenuh jiwa raga
   Ketika pertama kali
   Nenda melihat wajah cucunda
   Tika baru lahir ke dunia ini
   Nenda rasa bersyukur sebanyak-banyak-Nya
   Atas Kurniaan dari-Nya
   Mengurniakan cucunda yang bakal mewarisi
   Ratu Pujangga SeNusantara
   Mewarisi negeri para Pujangga Budayawan SeNusantara
   Yang dibina dan diasaskan oleh
   Moyang pujanggamu
   YM Kedaton Kraton Wahyu Utama
   Seorang hamba Allah
   Berjiwa satria pujangga
   Yang berusaha gigih
   Tanpa kenal arti putus asa
   Untuk memartabatkan
   Para Budayawan SeNusantara
   Moyangmu begitu yakin
   Usahanya akan dimakbulkan Allah SWT
   Dengan keyakinannya itulah
   Makanya usahanya berjaya
   Tanpa ada rasa riak
   Jauh sekali untuk kepentingan diri sendiri
   Yang ada di hati hanyalah untuk
   Memartabatkan bahasa-bahasa pujangga
   Mengajak semua insan
   Berbahasa nan indah-indah
   Berkasih sayang sesama insan
   Semata karena Allah SWT
   Merasakan apabila berbahasa
   Sesama insan
   Seolah berada
   Di Taman-Taman Surga
   Begitu hebatnya
   Pabila berbahasa
   Seperti ahli Surga
   Manalah tahu dengan
   Izin-Nya jua
   Berkat kita
   Berbahasa nan indah-indah
   Dan sentiasa ingin berbakti
   Seikhlas hati karena-Nya
   Kita bersama
   Dapat berpadu kasih sayang
   Dari dunia terpatri di Surga
   Insya-Allah Aamiiin

   Cucunda
   Putri Alam Nilam Purnama Tercinta
   Sudilah cucunda mewarisi
   Ratu Pujangga SeNusantara
   Jagalah Negeri Pujangga Budayawan SeNusantara
   Seperti cucunda menjaga nyawa sendiri
   Jangan sesekali dibiarkan
   Hingga musnah segala impian moyang-moyang
   Para Pujangga Budayawan
   Bersusah payah mengwujudkan
   Negeri Pujangga Budayawan SeNusantara
   Menjadi realiti ...

   Cucunda
   Putri Alam Nilam Purnama Tersayang
   Nenda penuh yakin
   Cucunda boleh menjaga
   Negeri Pujangga Budayawan SeNusantara
   Karena cucunda dilahirkan ke dunia ini
   Untuk mewarisi
   Negeri Pujangga Budayawan SeNusantara
   Semoga cucunda berjaya pula
   Mewarisi Negeri Pujangga Budayawan
   Dari generasi ke satu generasi SeNusantara
   Tiada apa yang nenda dapat lafazkan
   Melainkan syukur sebanya-banyak-Nya
   Karena DiKurniakan seorang hamba-Nya
   Yang dilahirkan untuk membahagiakan
   Moyang-moyang Pujangga Budayawan SeNusantara

   Cucunda
   Putri Alam Nilam Purnama Yang Dikasihi Dunia Akhirat
   Ucapan terima kasih
   Segugus kasih sayang abadi
   Nenda berikankan padamu sayang
   Moga kasih kita dan kasih semua
   Yang mencintaimu karena-Nya
   Terpatri hingga ke Surga
   Aamiin Ya Rabbal A'Lamin

   Ingatan Tulus Ikhlas Daripada Nendamu,

   Rabeah Mohd Ali @ Ratu Rimba Niagara
   Pujangga Ratu Rimba Niagara
   Istana Rimba Niagara
   Malaysia/Indonesia/Brunei/Singapura/Thailand
   27 Oktober 2012
   (PETIKAN DARIPADA WALL GRUP KERATON RATU RAJA PUJANGGA PUJANGGA PENYAIR PENYAIR & WALL RATU RIMBA NIAGARA & GRUP PUJANGGA RATU RIMBA CINTA 5 BENUA)

   DISIARKAN KHAS DI WALL H.H HAJI HASSANAL BOLKIAH
   & PRINCE ABDUL MALIK
   27 Oktober 2012
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama Kedaton Kraton Wahyu Utama UCAPAN RASA TERIMAKASIH KAMI ATAS NAMA ANUGERAH GELAR KEDATUN YANG MULYA KARATON NUSANTARA -ANUGERAHAKAN KEPADA CUCU KAMI TERSAYANG YANG BARU LAHIR PADA TGL 24 OKTOBER 2012 DI MENSFELE TEXAS USA .....putri Ke Emapat Dari Anak Kami Yang kami Beri nama " Sang Ratu Tama Adil " 'Sangyang Ratu Adil Cahyaning Semesta Alam Raya Nan Maha Damai Kekal Abadi " CUCU KAMI TERSEBUT kEMUDIAN HINGGA HARI INI MENDAPTKAN ANUGERAH ANUGRAH Nama Hingga mejadi Rangkaian Nama nan indah agung hingga saat ini bila kami susun menjadi satu menjadi " . . "MARIAM PUTRI RATU WINA RATU CAHAYA KEDAMAIAN . .. .... PRAMHESTA SWAMARENDRA DEWI SANG RATU KEDATUN" SANG RATU PUJANGGA NUSANTARA 'PUTRI ALAM NILAM PURNAMA' ..............................................................................................................................................................................Karaton Nusantara kami Anggota/Jawatankuasa Kesepuhan KaratonNusantara (KN) Sri Temenggung dan YM Pemangku Adat Daeng (Sri Panglima Besar Sri Karaengan - Penata Hak-Hak Wasiat Pusaka Raja-Raja Suku Melayu Bugis Malaysia) mengucapkan salam dan "doa kelahiran" kepada Penama "MARIAM PUTRI RATU WINA RATU CAHAYA KEDAMAIAN PRAMHESTA SWAMARENDRA DEWI KEDATUN" semoga moga dengan rahamat dan berkatNya Yang Maha Esa agar kehidupan masa depan dan sihat walafiat serta sejahtera selamanya... Amin7x dan sebagaimana yang kami di titahkan oleh Sri Karaengan bahawa mana-mana yang Gelar KEDATUN hendaklah harus disuatu masa kelak diakui dan diangkat sebagai Kerabat KN dengan keistimewaannya..semoga ianya menjadi insan kenyataan... Amin Amin Ya Robil Alamain.... .. Sada Agung Yang Mulia Karaton Nusantara kami Anggota/Jawatankuasa Kesepuhan KaratonNusantara (KN) Sri Temenggung dan YM Pemangku Adat Daeng (Sri Panglima Besar Sri Karaengan - Penata Hak-Hak Wasiat Pusaka Raja-Raja Suku Melayu Bugis Malaysia Bagi Kami Sekeluarga Besar Kedaton Kraton Wahyu Utama - Yogyakarta Indonesia Nusantara Filosofi center Laboratorium Pesona Wisata Dunia Bagaikan Karunia Agung .Kesejukan Angin Surga yang selalu menghidupkan membahagiakan menyegarkan keindahan keagungan kehidupan Budaya agung Nusantara ini ..............................................................................Karena Kehendak Allah SWT pulalah Anugerah ke Agungan Allah Kasih Allah Ter hadap Cucu perempuan pertama kali didunia ini dari 6 cucu lelaki semuanya sebelum nya yang semuanya kami cintai kami kasihi sebagai Generasi Penerus Kedaton Kraton Wahyu Utama Laboratorium Pesona wisata Dunia ......................................................................................Dan sungguh Suatau anugerah Besar Bagi kami dan sekaligung Bagaikan Lambang nan Agung Ikatan Persahabatan Ruh Hati Nurani Lahir Bhatin Rasa Pesaudaraan Persahabatan Antara " Karaton Nusantara " Dan " Kedaton Kraton Wahyu Utama Yogyakarta Indonesia Nusantara Filosofi center Laboratorium Pesona Wisata Dunia - Pesona budaya Agung Nusantara Central Alam Pesona Wisata kehidupan perdamaian dunia " menjadiklah ikatan persaudaraan lahir batin hingga anak cucu cicit turun temurun dari generai kegenarasi Karaton Nusantara dan Kedaton kraton Wahyu Utama Yogyakarta Indonesia Nusantara center Laboratorium Pesona Wisata Dunia Nusantara Cahaya ALam Pesona Wisata Perdamaian Dunia .......Semoga meruoakan Tanda Tanda Zaman Kebangkita Keraton Keraton Pesona Wisata nusantara Surga Alam Pesona Wisata Kehidupan Perdamaian dunia . Terbngunnya ikatan lahir Bhatin Tekat Bersama Membangun Kawasan alam pesona wisata Nusantrara Cahaya perdamaian dunia Benar Benar Terwujut nyata ....... ..................... "MARIAM PUTRI RATU WINA RATU CAHAYA KEDAMAIAN PRAMHESTA SWAMARENDRA DEWI KEDATUN" ............. rupa nya terus mengalami proses Hadiah kemulyaan dari para sahabat sahabat para budayawan Keraton Keraton Nusantara terus mengalir menyejukan hati Nurani kami sekeluaraga besar Kedaton Kraton Wahyu Utama .............Oleh karena bolehlah Kami sempurnakan nama dan gelar kehormarmatan kemulyaan rasa ksih sayang kami .......nama cucu kami kami sempurnakn lagi ............................................... .. "MARIAM PUTRI RATU WINA RATU CAHAYA KEDAMAIAN PRAMHESTA SWAMARENDRA DEWI SANG RATU KEDATUN" SANG RATU PUJANGGA NUSANTARA 'PUTRI ALAM NILAM PURNAMA'.. ..................................................................................... .Sesunguh nya nama terahir ter sebut tercipta oleh sebab disaat saat cucu kami lahir kami mendirikan membangun pesona Kehidupan Untuk Grub Keagungan Kegiatan Karya penyair Penyair Pujangga Pujangga Nusan tara dan kami sebut sebagai ...................................................................................."KERATON KERAJAAN RATU RATU RAJA RAJA PUJANGGA NUSANTARA NAN AGUNG CENTRAL BUDAYA AGUNG ALAM PESONA WIASAT NUSAN TARA CAHAY PERDAMAIAN DUNIA "....
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama bagai Media EXpo Publikasi Keagungan Karya kaya Sastra Puisi Gurindam Dan sair Sair Karya Karya Pujangga Pujangga Nusantara di utama kan pada para penyair penyair Pujanga Pujngga Yang menulisakan Karyanya Bernafaskan meng Expos Sebagai Roh Kehidupan Pesona Keagungan Pesona Budaya Agung "Keraton Keraton Pesona Wisata nusantara Raja Raja Sultan Sultan Keagungan Kemulayaan Keraton Keraton Pesona wisata nusantara central Budaya agung Kehidupan alam Pesona Wisata perdamaian Dunia .....Yang kemudian hari Karya Karya Satra Para Pujanga agun Tersebut Kami abadikan seabaga karya karya saksi saksi sejarah Yanda tanda Zaman Merupana Karya karaya Sastra Sastra kepujanggaan Pesona Budaya Agung Nusanta senagai Tanda Tanda Zaman Kisah mitologi Budaya Legendaris nan mempesoan nan menakjubkan yang menjadi puisi puisi sair sair karya karya sastra budaya Agung Nusantara Legendaris tentang Serial Kisah Syahibul Hikayat Sejarah Dongeng Rakyat tentang AlkisahSejarah Kebangkitan Keraton Keraton Raja Raja Sultan sultan Nusantara ................Sungguh karya karya yang kami sajikan ini merupakan karya karta yng memiliki Bobot Sepiritual filosofis fondamental Mitologi Budaya Legebdaris Kebangkaitan Kisah Ikrar Tekat pembangunan Bersama "Kawasan Pesona Wisata Nusantara Suraga perdamaian dunia '' menjadi kunjungan Tamu Tamu Wisata Wisata Duta duta budaya perdamaian dunia Nan Agung ........................................................................... ........Kami sangat mengucaokan terimakasih dan penghormatan Semulya mulyanya Kepada Yang Kami sanga t Mulyakan .Karaton Nusantara Para YDM Anggota/Jawatankuasa Kesepuhan KaratonNusantara (KN) YDM Sri Temenggung dan YM Pemangku Adat Daeng (Sri Panglima Besar Sri Karaengan - Penata Hak-Hak Wasiat Pusaka Raja-Raja Suku Melayu Bugis Malaysia atas penganugerahan nama Keagunga Kedatun kepada cucu perempuan kami yang baru lahir ini ..................................
  • Kedaton Kraton Wahyu Utama YM Ratu Rimba Niagara Ratu pujanga nusantara .....puisi karya Ym sungguh menyetuh perasaan cinta kasih sayang kami tak terhingga kepada cucu kami .....nama Puitis YM hadiah kan pada cucu kamipun kami Abadi sebagi hadiah gelar gelar Tambahan Dari Para YM Para pujangga pujangga Nusantara Dan YM Raja Raja Keraton Keraton Pesona Wisata Nusantara Cahaya budaya agung perdamain Dunia ..puisi dam nama nama Gelar yang telah di anugerahkan pada cucu kami tersayang segera kami kirim Ke TEXAS USA ....Juga ada Lagu dengan bahasa campuran Bahasa Inggris dan jawa karya Adik Ponakankami Laenlani Tutik Roesman yang kini Tingal Di Landong juga akan kami kirimkan ke TEXAS USA pula sekali lagi kami Ucapkan terimakasih se Agung agungnya SeMulya Mulyanya .........
  • Ratu Rimba Niagara YM Kedaton Kraton Wahyu Utama Yang Disanjungi...
   segugus ucapan terima kasih abadi kerana sudi menghargai karya-karya puisi gurindam pantun syair Ratu Rimba Niagara..
   rasa terharu di hati ini betapa YM Kedaton Kraton Wahyu Utama
   tak jemu untuk memberi dukungan/sokongan kepada semua
   puisi-puisi karya Ratu Rimba Niagara dan karya-karya pujangga SeNusantara. Moga Allah SWT membalas kebaikan YM Kedaton Kraton Wahyu Utama sepenuh bumi & langit. Aamiin Ya Rabbal A'Lamin.

  • Rabeah Mohd Ali @ Ratu Rimba Niagara
   Pujangga Ratu Rimba Niagara
   Istana Rimba Niagara
   Malaysia/Indonesia/Brunei/Singapura/Thailand
   27 Oktober 2012
   (PETIKAN DARIPADA WALL GRUP KERATON RATU RAJA PUJANGGA PUJANGGA PENYAIR PENYAIR & WALL RATU RIMBA NIAGARA & GRUP PUJANGGA RATU RIMBA CINTA 5 BENUA)

   DISIARKAN KHAS DI WALL H.H HAJI HASSANAL BOLKIAH
   & PRINCE ABDUL MALIK
   28 Oktober 20120 comments:

Post a Comment

 
;